أسئلة السنسور Sikkerhetskontroll klasse B

VEKTER OG LASTEEVNE

Spørsmål 1

?A. Hva er største aktuelle totalvekt på tilhenger denne bilen kan dra

1A. Se i vognkortet. I vognkortet over ser du at tillatt hengervekt med brems (som er største) er 1300 kg. (Dette er det tilhengeren veier i øyeblikket og kalles aktuell vekt). Audi e-tron (automaten) kan ikke trekke tilhenger

?B. Hvilke konsekvenser kan det få å kjøre med for tung tilhenger

1B. Dårligere veigrep på forhjulene, ustø kurs, lenger bremselengde og blendingsfare på nærlys

————————————————-

Spørsmål 2

?A. Hvor stor tillatt totalvekt kan tilhengeren bak denne bilen ha når føreren har førerkort klasse B

2A. Se i vognkortet. I vognkortet over er tillatt totalvekt for bilen 1740 kg. Bil + tilhenger kan maksimum være 3500 kg. Tilhengerens tillatte totalvekt: 3500 kg – 1740 kg = 1760 kg

?B. Hvilke konsekvenser kan det få å kjøre med tilhenger med for høy tillatt totalvekt

2B. Det er ulovlig med for høy tillatt totalvekt. Du kan få dårligere veigrep på forhjulene, ustø kurs, lenger bremselengde og blendingsfare hvis aktuell vekt blir for høy. (I dette tilfellet over 1300 kg)

————————————————-

Spørsmål 3

?A. Hvor stor nyttelast kan denne bilen ha i tillegg til oss som er i bilen nå

3A. Se i vognkortet. I vognkortet over er tillatt nyttelast inkl. passasjerer 485 kg. Hvis du har en passasjer som veier 85 kg blir svaret: 485 – 85 = 400 kg

?B. Hvilke ulemper kan du oppleve hvis bilen er for tungt lastet

3B. Ustø kurs, lenger bremselengde. Blendingsfare og redusert veigrep på forhjulene ved for mye last bak

————————————————-

LAST, LØSE GJENSTANDER OG SIKRING

Spørsmål 4

?A. Kontroller om det ligger løse gjenstander i bilen

4A. Sjekk inne i bilen og i bagasjerommet. Tunge gjenstander inne i bilen legges slik at de ligger fast eventuelt sikres med sikkerhetsbeltene eller annet sikringsutstyr. Tunge gjenstander i bagasjerommet må legges nærmest seteryggen og sikres med egnet utstyr

?B. Hvilke konsekvenser kan det få hvis tunge gjenstander ligger løst

4B. Løse gjenstander farer framover i stor fart ved kraftig nedbremsing og ved kollisjon. Kan forårsake store skader på fører og passasjerer

————————————————-

Spørsmål 5

?A. Hvor mye last kan du ha på taket på denne bilen

5A. Se i vognkortet. I vognkortet for denne bilen er tillatt taklast 75 kg. I vognkortet til Audi e-tron (automaten) står det ikke tillatt taklast, men i instruksjonsboken står det 75 kg

?B. Hvilke konsekvenser kan det få hvis det er for tung taklast

5B. Endrede kjøreegenskaper. Ved kraftig nedbremsing eller kollisjon kan lasten rives løs og forårsake skader

————————————————-

Spørsmål 6

?A. Hvordan sikre lasten i bilen og på taket

6A. Legg den tyngste lasten i bagasjerommet inn mot seteryggen og sikre med egnet utstyr. Tunge gjenstander inne i bilen legges slik at de ligger fast eventuelt sikres med sikkerhetsbeltene eller annet sikringsutstyr. På taket brukes egnet sikringsutstyr. Husk å feste lasten inne i takbokser med stroppene som er montert der

?B. Hvilke konsekvenser kan det få hvis lasten er dårlig sikret

6B. Løse gjenstander farer framover i stor fart ved kraftig nedbremsing og ved kollisjon. Kan forårsake stor skade på personer inne i bilen. Taklasten kan løsne fra taket, lasten i takboksen kan komme ut tvers gjennom den tynne veggen

————————————————-

Spørsmål 7

A. Kontroller dekk og felg for skader

7A. Kontroller alle hjulene

?B. Hvilke skader er mest vanlige

7B. Rifter og kutt i dekkene, riper og bulker i felgkanten. Er det alvorlige skader må dekk/felg byttes

————————————————-

Spørsmål 8

A. Kontroller dekkslitasjen på forhjulene

8A. Sving hjulene og gå ut og se på dekkene og sjekk slitasjen

?B. Hva kan dekkslitasjen fortelle deg

8B. Er slitasjen jevn som på dekket på bildet tyder det på at lufttrykk i dekkene og forstillingen er ok

————————————————-

Spørsmål 9

A. Kontroller mønsterdybden på begge forhjul

9A. Sving hjulene, gå ut og se på dekkene. Slitasjevarslerne er 1,6 mm høye (markert med gul pil) Bruk dybdemåler hvis tilgjengelig. Minimumskrav til mønsterdybde er: Sommerdekk 1,6 mm (fra 1.11 til og med første mandag etter 2. påskedag er kravet 3 mm). Vinterdekk (dekk merket med MS, M+S, M-S, eller Mud and Snow) 3 mm

?B. Hva er risikoen ved å kjøre med for liten mønsterdybde

9B. Dårligere veigrep og fare for vannplaning

————————————————-

Spørsmål 10

A. Kontroller at det er nok mønsterdybde på forhjulene

10A. Sving hjulene, gå ut og se på dekkene. Bruk dybdemåler hvis tilgjengelig. Slitasjevarslerne er 1,6 mm høye (markert med gul pil)

B. Hva er kravet til mønsterdybde på sommer- og vinterdekk

10B. Minimumskrav til mønsterdybde er: Sommerdekk 1,6 mm (fra 1.11 til og med første mandag etter 2. påskedag er kravet 3 mm). Vinterdekk (dekk merket med MS, M+S, M-S, eller Mud and Snow) 3 mm

Mønsterdybde måles i hovedrillene i de midterste ¾ av slitebanens bredde og rundt dekkets omkrets, bortsett fra der det er plassert slitasjevarslere

————————————————-

Spørsmål 11

?A. Hva er riktig lufttrykk i forhjulene på denne bilen

11A. Denne tabellen finnes på venstre framdør. Lite last: 2,6/38 foran og 2,6/38 bak. Mye last: 2,7/39 foran og 2,9/42 bak. Tilsvarende tabell finnes også i instruksjonsbok

B. Kontroller om lufttrykket er riktig

11B. Stå på litt avstand fra bilen og se på hjulene. Det beste er å bruke en lufttrykkmåler

————————————————-

DEKKDIMENSJON, BÆREEVNE OG HASTIGHETHETSMERKING

Spørsmål 12

?A. Hva er riktig dekkdimensjon for denne bilen

12A. Se i vognkortet. I vognkortet over er standard dekkdimensjon: 205/55R16. Andre dimensjoner er også tillatt. Tre eksempler er ført opp i vognkortet (Alt. 1, 2, 3). Det er viktig at omkretsen er omtrent lik standard (kan fravike ±5%). De fleste av våre biler er utstyrt med dekkdimensjonen 225/45R17. Ikke alle bilene har denne dimensjonen oppført i vognkortet, men dimensjonen er godkjent. Viktig at bæreevne og hastighet er innenfor minimumskravet (Se spørsmål 13)

B. Kontroller at forhjulene på denne bilen har riktig dimensjon

12B. Gå ut og se på dekksidene og sammenlikn med dataene i vognkortet. Her er det Alt. 1 montert på bilen

————————————————-

Spørsmål 13

?A. Hvor stor bæreevne og hastighet må dekkene på bilen ha

13A.

Bæreevne: (Min. Li) er 91

Hastighet: (Min. hast) er V

B. Kontroller at fordekkene har riktig bæreevne og hastighet

13B. På dekksiden står 91V. Det samme som i vognkortet

Bæreevne: Tallet er en kode og tallet på dekket må være likt eller høyere enn det som står i vognkortet

Hastighet: Bokstaven er en kode og dekket må tåle en hastighet på det bokstaven tilsier eller høyere. Noen eksempler: T=190, H=210, V=240, W=270 (Q=160 Lovlig uansett krav på vinterdekk i Norge)

————————————————-

REFLEKSVEST OG VARSELTREKANT

Spørsmål 14

A. Finn fram refleksvesten

14A. Refleksvesten ligger i dørlomme, hanskerom eller i skuff under setet

?B. Finn fram varseltrekanten og sett den opp. Hvor langt bør du gå før du setter den opp

14B. Varseltrekanten ligger i bagasjerommet.Settes opp min. 150 meter fra bilen utenfor tettbygd strøk. I tettbebygd strøk må du vurdere, sannsynligvis ved nærmeste veikryss. Sett den slik at reflekssiden er synlig for de som kommer kjørende

————————————————-

LYS

Felleskontroll for alle lys er at de skal lyse når de er slått på, glassene skal være hele og rene. Det skal ikke være fukt eller dugg inne i lykten

Spørsmål 15

A. Kontroller at parkeringslys, baklys og skiltlys virker

15A. Slå på lysbryter i stilling parkeringslys (som vist på bildet) Gå ut å se at lysene virker

?B. I hvilke situasjoner er det viktig at disse lysene er i orden

15B. I mørket generelt, men spesielt der det ikke er veibelysning

————————————————-

Spørsmål 16

A. Kontroller at nærlyset virker og at det er riktig innstilt

16A. Slå på lysbryter i stilling hovedlys (som vist på venstre bilde). Gå ut og se at de lyser. Riktig innstilt: Stå inntil lykten slik at det lyser på benet ditt, hold en finger på øvre del av der lyset treffer, gå et skritt tilbake. Lyset skal synke litt

?B. Hvilke ulemper vil det ha hvis nærlyset er feil innstilt

16B. Hvis det er stilt for høyt, kan blende møtende. Hvis det er stilt for lavt, for kort siktstrekning

————————————————-

Spørsmål 17

A. Kontroller at fjernlyset virker

17A. Slå på lysbryter i stilling hovedlys (bilde øverst til venstre), skyv spaken fra deg (nederste bilde). Gå ut og se at de lyser. Trekker du spaken til deg igjen skiftes det til nærlys

?B. Hvordan kan du vite at fjernlyset er tent når du sitter inne i bilen

17B. En BLÅ lampe lyser på instrumentpanelet

————————————————-

Spørsmål 18

A. Kontroller at kurve/tåkelyset virker

18A. Slå på lysbryter i stilling Parkeringslys (som vist i bildet til venstre). Trykk på bryteren kurve/tåkelys (øverst til venstre samme bilde, grønt lys tenner). Gå ut og se at de lyser. Audi e-tron (automaten) har ikke tåkelys

?B. Hvilke ulemper kan det ha om kurve/tåkelyset brukes feil

18B. Kan blende møtende, irritere møtende, få forenklet forelegg. Det er ikke tillatt å bruke kurve/tåkelys sammen med nærlys

————————————————-

Spørsmål 19

A. Kontroller at tåkebaklyset virker

19A. Slå på lysbryter i stilling hovedlys (som vist på bildet til venstre) og trykk inn knappen tåkebaklys (nederst til venstre samme bilde, orange lys tenner). Gå ut og se at de lyser

?B. Hvilke ulemper kan det ha om tåkebaklyset brukes feil

19B. Blender de som kommer innpå bakfra når sikten er god

————————————————-

Spørsmål 20

A. Kontroller at bremselysene virker

20A. Sett snøkost eller boksen til varseltrekanten mellom bremsepedalen og setet slik at bremsepedalen er trykket litt inn. Gå bak og se om bremselysene virker

?B. Er det forsvarlig å kjøre når bremselysene ikke virker

20B. Nei. (Hvis bare et lys har røket kan du fortsette til et sted du får byttet pære)

————————————————-

Spørsmål 21

A. Kontroller at nødsignallyset virker

21A. Slå på nødsignallyset, bryteren med den røde trekanten (bildet nederst til høyre), og gå ut og se at de virker. Alle seks blinklys skal blinke

?B. I hvilke situasjoner er det riktig og viktig å bruke nødsignallyset

21B. Ved nødstopp for å markere at det er problemer med bilen og at bilen står til hinder eller ulempe for andre

————————————————-

Spørsmål 22

A. Slå på nødsignallyset

22A. Slå på nødsignallyset, bryteren med den røde trekanten

?B. Hvilke lys må ikke stå på sammen med nødsignallyset

22B. Helst ingen, i hvert fall ikke nær- eller fjernlys. Nødsignallyset blir tydeligere uten andre lys tent

————————————————-

Spørsmål 23

A. Kontroller motoroljenivå

23A. Åpne panseret. Trekk opp peilepinnen, den gule på venstre bildet øverst (markert med gul pil på oversiktsbildet øverst til høyre) og tørk den av med et tørkepapir. Hele peilepinnen sees på midterste bildet. Dytt den helt ned igjen, trekk den opp og sjekk oljenivået. Det skal være mellom max og min (nederste bildet). Her er nivået nesten på max det er bra. Bør være på øvre halvdel

B. Vis påfyllingsstedet for motorolje

23B. Lokket med gul oljekannesymbol ved siden av peilepinnen

————————————————-

Spørsmål 24

A. Kontroller at batteriet sitter fast

24A. Åpne panseret. Ta tak i batteriet (venstre bilde, markert med gul pil på oversiktsbildet) og sjekk at det sitter fast.

På Audi e-tron (automaten) er batteriet montert under baksetet. Får ikke sjekket dette

?B. Hva er risikoen ved å kjøre med løst batteri

24B. Kan sprekke så syre renner ut, kortslutte og i verste fall ta fyr

————————————————-

Spørsmål 25

A. Kontroller at varsellampen for tokrets bremsesystemet virker

25A. Slå på tenningen og se at lampen lyser (Den røde ved 8-tallet), skal slukke etter en stund eller når motoren startes

?B. Hva vil du gjøre hvis tokretslampen tenner under kjøring

25B. Stans bilen på egnet plass og sjekk hva som kan være feil. Kan være uforsvarlig å kjøre videre. Sjekk bremsevæskenivået (se spørsmål 26) og foreta en trykkprøve av bremsen, hvis bremsepedalen går helt ned MÅ du ikke kjøre videre. Hvis pedalen ikke går helt ned, sjekker du om du har bremsevirkning, kan kjøre SAKTE til verksted. Husk du har kanskje ikke bremser på alle hjul

————————————————-

Spørsmål 26

A. Kontroller bremsevæskenivået

26A. Åpne panseret og sjekk bremsevæskenivået. Beholderen sees på venstre bilde, plasseringen på høyre bilde (gul pil). Skal være mellom max. og min

?B. Hva vil du gjøre hvis bremsevæskenivået er for lavt

26B. Må få bilen på verksted. Kan være slitte bremseklosser eller bremsevæskelekasje

————————————————-

Spørsmål 27

A. Kontroller at varsellampen for ABS-bremsene virker

27A. Slå på tenningen og sjekk at lampen lyser (Den gule mellom 7- og 8-tallet). Den vil slukke etter en stund eller når motoren startes

?B. Er det forsvarlig å kjøre videre hvis lampen for ABS-bremsene tenner under kjøring

27B. Ja, men bilen må på verksted

————————————————-

Spørsmål 28

A. Kontroller at bremsekraftforsterkeren virker

28A. Motor av, pump hardt på bremsepedalen ca. fem ganger. Hold bremsepedalen inne og start motoren, pedalen skal gå innover.

Audi e-tron (automaten): Motoren må være avslått i minst et minutt. Trå hardt på bremsepedalen og hold trykket mens du starter motoren, bremsepedalen skal gå innover. (Ved feil vil det komme opp informasjon på displayet midt på instrumentpanelet)

?B. Er det forsvarlig å kjøre videre hvis bremsekraftforsterkeren ikke virker

28B. Nei, det er normalt ikke forsvarlig da du må trå veldig hardt på bremsepedalen for å stanse bilen

————————————————-

Spørsmål 29

A. Kontroller om bremsene har skjevtrekk

29A. Kjør opp i 30 – 50 km/t, hold løst i eller slipp rattet. Brems løst så hardere og hardere til stans. Bilen skal gå rett fram

B. Hva kan være årsak til skjevtrekk

29B. Feil med bremsene

————————————————-

STYRING

Spørsmål 30

A. Kontroller at servostyringen virker

30A. Sving på rattet, start motoren. Rattet blir lettere å svinge

?B. Er det forsvarlig å kjøre hvis servostyringen ikke virker

30B. Ja, men det blir veldig tungt å styre. Bilen må på verksted

————————————————-

Spørsmål 31

A. Kontroller at styringen er i orden

31A. Stø kurs: Kjør bilen opp i 30-40 km/t og slipp rattet, bilen skal fortsette rett fram

Selvoppretting: Kjør med lav fart, sving fullt rattutslag, slipp rattet. Skal ha tendens til å rette seg selv. Prøves i begge retninger

?B. Hva kan være årsak til at bilen drar til en av sidene

31B. Stø kurs: Ulikt lufttrykk spesielt i forhjulene eller forstillingsfeil

?C. Hva kan være årsaken til at bilen ikke retter seg opp etter sving

31C. Selvoppretting: Forstillingsfeil

————————————————-

Spørsmål 32

A. Kontroller om bilen er retningsstabil

32A. Kjør bilen opp i 30-40 km/t og slipp rattet, bilen skal fortsette rett fram

?B. Hva kan være årsaken til at bilen trekker til en av sidene

32B. Ulikt lufttrykk spesielt i forhjulene eller forstillingsfeil

 

————————————————-

VINDUSPUSSER OG VINDUSSPYLER

Spørsmål 33

A. Kontroller at vinduspusseren virker som den skal

33A. Slå på pusserbryteren (bildet) i alle stillinger. En ned: pusser går en gang, en opp: auto, en til: lav hastighet, en til: høy hastighet. Bak, skyv spaken et hakk fra deg: intervall

?B. Hva kontrollerer du på pusserbladene

33B. Trekk en finger over pussergummien, skal være hele. Sjekk at pussergummien ikke er løsnet. Sjekk om det er striper på frontruta, gjøres ved å bruke vindusspyleren, da går pusserne noen ganger

————————————————-

Spørsmål 34

A. Kontroller at vindusspyleren virker

34A. Trekk pusserspaken (venstre bildet) mot deg og hold den inne: frontruten spyles og pusseren går noen ganger. Skyv pusserspaken fra deg to hakk og hold den der: bakruten spyles og pusseren går noen ganger

B. Vis påfyllingssted for spylervæske

34B. Åpne panseret, påfyllingsstedet markert med gul pil (høyre bildet)

————————————————-

VARME OG VENTILASJON

Spørsmål 35

A. Still inn varmeapparatet slik at is og dugg fjernes fra frontruta så effektivt som mulig

35A. Trykk på knappen med vindussymbol og MAX (Dugg utvendig fjernes med vinduspusserne)

B. Still inn varmeapparatet slik du vil ha det under kjøring

35B. Trykk på samme knapp en gang til eller AUTO

————————————————-

Spørsmål 36

?A. Vis hvordan vil du fjerne dugg fra bakruta

36A. Innvendig, trykk på knappen med vindussymbol og REAR (øverste bildet). Utvendig, start vinduspusser bak

B. Vis hvordan du vil fjerne dugg og is fra speilene

36B. Vri innstillingsbryter ved armlene rett bakover (nederste bildet)

————————————————-

HORN OG LYSHORN

Spørsmål 37

A. Kontroller at hornet virker

37A. Trykk midt på rattet. Det skal tute

B. Kontroller at lyshornet virker

37B. Trekk spaken (bildet) til deg og slipp igjen. Den blå lampa på instrumentpanelet blinker, det samme gjør fjernlyset. For å se fjernlyset må bilen stå mot en vegg, tre eller liknende

————————————————-

BILBELTER OG AIRBAG

Spørsmål 38

A. Kontroller alle bilbeltene

38A. Trekk de ut og sjekk beltene for skader. Rull de litt inn og foreta et hardt rykk, skal låse. Sjekk at de ruller seg opp

?B. Hva er risikoen ved å bruke bilbelter med slappe ruller

38B. Beltet vil ligge løst og ikke stramme seg godt nok ved sammenstøt

————————————————-

Spørsmål 39

A. Kontroller at varsellampen for kollisjonsputen (airbag) virker

39A. Slå på tenningen, sjekk at lampen lyser (gul lampe ved siden av 2-tallet), skal slukke etter en stund. Denne sjekker både kollisjonsputer og beltestrammerne

?B. Har det noen betydning hvilke passasjerer du plasserer i forsetet når bilen har kollisjonsputer

39B. Ja. Barn og kortvokste (under 140 cm.) kan skades når kollisjonsputen utløses. Bakovervendt barnesete i forsetet kan være direkte livsfarlig

                  
error: Content is protected !!